Twoja przeglądarka nie obsługuje Canvas

Program kongresu / panel :

Zakończenie Kongresu Kultury Pomorza Zachodniego

Omó­wie­nia naj­waż­niej­szych tez i wnio­sków przez mode­ra­to­rów, komen­ta­rze uczest­ni­ków oraz poże­gna­nie gości.

Data i miejsce

Miej­sce: Teatr Pol­ski, Duża sala
Data: 16 listo­pada 2013 r. godz. 14:00 – 15:30

powrót