Twoja przeglądarka nie obsługuje Canvas

Ludzie kongresu :

Łukasz Gołębiewski

ur. 1971 r. w Warszawie

Pseud. Krzy­sio Isz­tar, K.I. Sider – poeta, pro­zaik, dzien­ni­karz, kry­tyk i wydawca. Pre­zes zarządu spółki Biblio­teka Ana­liz. W 2008 r. uho­no­ro­wany odznaką „Zasłu­żony dla Kul­tury Pol­skiej”, był dzien­ni­ka­rzem „Życia Codzien­nego” i „Rzecz­po­spo­li­tej”, obec­nie wydaje „Maga­zyn Lite­racki Książki” i „Biblio­tekę Ana­liz”. Autor rapor­tów o pol­skim rynku wydawniczo-księgarskim. W 2008 roku wydał esej „Śmierć książki. No Future Book”, zawarte w nim idee kon­ty­nu­ował w „Sze­ro­ko­pa­smo­wej kul­tu­rze” i w eseju „Gdzie jest czytelnik”.

powrót